สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการ

หากท่านอายุ ๒๑ ปีหรือมากกว่านั้น ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ท่านสามารถเริ่มกิจการบริการทางเพศได้ เป็นต้นว่า กิจการตู้กระจก บริษัทเอ็สคอร์ต ร้านนวด(อีโรติค) หรือโรงภาพยนตร์เซ็กส์ นายจ้าง / เจ้าของ
กิจการต่างๆ เหล่านี้บ่อยครั้งจะใช้นิยามเรียกว่า “ผู้ประกอบการ”

ผู้ประกอบการจะต้องจัดการอะไรบ้าง

 • จำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี (BSN)
 • ต้องจดทะเบียนกับหอการค้า
 • ต้องจดทะเบียนกับงานสรรพากรและทำบัญชีแสดงรายการทางการเงินให้ถูกต้อง
 • ต้องขอใบอนุญาตแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตที่ทำการ [gemeente] และ APV
 • นำข้อมูลของผู้ทำงานบริการทางเพศที่ทำงานอยู่กับท่านไปให้บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนไม่ได้
 • ต้องดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย (เป็นต้นว่ายินยอมให้ GGD มาตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

When you are not from an EU-country the rules are different

You need a valid residence permit with the annotation ‘work as an independent’. You may need a visa. The rules differ for different lengths of stay.

Check out all you need to know at this website.

ในฐานะผู้ประกอบการท่านจะขอหรือเรียกร้องเรื่องต่อไปนี้ไม่ได้

(ทั้งการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนและแบบเลือกเข้าร่วม)

 • กำหนดว่าผู้ทำงานบริการทางเพศต้องมีเพศสัมพันธ์แบบไหนกับแขก เป็นต้นว่า   การบังคับให้ทำงานโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 • กำหนดว่าผู้ทำงานบริการทางเพศต้องไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไหนและเมื่อไร
 • บังคับผู้ทำงานบริการทางเพศให้รับแขก
 • กำหนดว่าผู้ทำงานบริการทางเพศจะต้องแต่งกายอย่างไร (ยกเว้นการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน)
 • บังคับให้ผู้ทำงานบริการทางเพศดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดระหว่างทำงาน / ร่วมกันกับแขก
 • ให้ทำงานอื่นๆ (งานพิเศษ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน

การทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

พันธะหน้าที่เฉพาะ

ผู้ประกอบการสามารถกำหนดได้ในสองเรื่องสำหรับผู้ทำงานบริการทางเพศ (แบบรับค่าจ้างเงินเดือน)

 • กำหนดตารางเวลาทำงานโดยต้องคำนึงถึงกฎหมายเวลาทำงานด้วย
 • กำหนดว่าจะต้องแต่งกายอย่างไรเวลาทำงาน

ในฐานะผู้ประกอบการ ท่านทำอะไรไม่ได้ในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

 • ไม่จ่ายเงินเดือนเวลาที่มีแขกน้อย
 • หักเงินจากเงินเดือนเพิ่มเป็นพิเศษโดยไม่แจ้งเหตุผล
 • เก็บเงินที่ผู้ทำงานบริการทางเพศทำพิเศษได้เอาไว้เอง

การทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

พันธะหน้าที่เฉพาะ

 • ต้องใช้กฏระเบียบของงานสรรพากรเกี่ยวกับการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม – เฉพาะในดัตช์
 • ทำสัญญาที่ชัดเจนกับผู้ทำงานบริการทางเพศ โดยการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเวลาทำงาน รายได้ การแบ่งเงินรายได้พิเศษ รายได้ประกอบการ ฯลฯ และมอบสำเนาหนึ่งชุดให้กับผู้ทำงานบริการทางเพศผู้นั้น
 • แสดงรายการให้ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้และส่วนที่หักชำระภาษีและเบี้ยชำระเรื่องต่างๆ

ในฐานะผู้ประกอบการ ท่านทำอะไรไม่ได้ในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

 • กำหนดเวลาทำงานของผู้ทำงานบริการทางเพศ (นอกเสียจากว่าจะมีการปรึกษาหารือกันก่อน)
 • กำหนดว่าผู้ทำงานบริการทางเพศจะต้องแต่งกายอย่างไร
 • ห้ามผู้ทำงานบริการทางเพศไปทำงานให้กับผู้ประกอบการอื่นด้วย
 • ปรับเงิน
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.