สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน

ท่านทำงานอิสระคนเดียว ใช่หรือไม่ [zzp’er]

ท่านเช่าห้องทำงานหรือทำงานในคลับ  ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าของห้องเช่าหรือผู้ประกอบการจะต้องดูแลให้ท่านได้ทำงานในที่ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยโดยการจัดการในหลายๆ เรื่องให้ดีถูกต้อง  ข้างล่างนี้คือเรื่องสำคัญๆ ที่ท่านสามารถคาดหวังได้จากเจ้าของห้องเช่าหรือผู้ประกอบการ

กฏระเบียบ ARBO จัดทำขึ้นโดยกระทรวงกิจการสังคมและการจ้างงาน

สถานการณ์ฉุกเฉิน

มีทางออกฉุกเฉินแสดงป้ายชัดเจนซึ่งสามารถออกจากสถานที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

มีที่ดับเพลิงพร้อม

เครื่องอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน

มีพื้นที่ต่างหากสำหรับในช่วงเวลาพัก

มีพื้นที่ต่างหากสำหรับแต่งกาย

มีที่ให้เก็บข้าวของมีค่า

มีห้องน้ำเพียงพอ

มีอ่างล้างหน้าและที่อาบน้ำฝักบัว

เครื่องอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงานต้องสะอาด

สภาพของสถานที่ทำงาน

สามารถทำงานได้ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม

จะต้องไม่มีลมโกรกหรือชื้น

มีการระบายอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ

มีแสงเพียงพอ

สุขภาพ

หากตั้งครรภ์จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้

มีถุงยางอนามัยให้เพียงพอ

สามารถไปตรวจที่ GGD ได้เมื่อต้องการ

ข้อมูลทางการแพทย์เป็นความลับ  ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของห้องเช่าทราบ

ความก้าวร้าวและความรุนแรง

สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที เป็นต้นว่า มีปุ่มกดเวลาฉุกเฉิน

ท่านรู้สึกว่าปลอดภัยและได้รับการปฏิบัติที่ดี

มีเรื่องอะไรที่ยังจัดการไม่ได้ดี

ท่านต้องสามารถพูดได้! ถ้าหากท่านมีสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของห้องเช่าหรือผู้ประกอบการท่านต้องแจ้งพวกเขาโดยตรง  หรือมิเช่นนั้นแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคม (สำหรับผู้ทำงานบริการทางเพศ) ที่อยู่ใกล้ คลิก ที่นี้ได้เพื่อตรวจสอบหาที่อยู่  หากเป็นการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้โทร. ๑๑๒  การโทร. ๑๑๒ จะต้องเป็นกรณีที่ท่านหรือผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายจวนตัวหรืออาจถึงแก่ชีวิตหรือในกรณีที่ท่านประสบเห็นอาชญากรรม

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.