Безопасни условия на труд

Вие самостоятелно заето лице ли сте?

Вземате ли под наем стая или работите в клуб? Тогава наемодателят или експлоатантът трябва да Ви подсигурят безопасни и здравословни условия на труд. За целта те трябва да уредят добре някои неща. По-долу ще се спрем на най-важните неща, за да знаете какво можете да очаквате от наемодателя или експлоатанта.

Тези правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (ARBO regels) са формулирани от Министерство на социалните въпроси и трудовата заетост (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Извънредни ситуации

Можете да напуснете работното място чрез авариен изход, който е обозначен ясно.

Налице са пожарогасители.

Условия на работното място

Има отделно помещение, в което можете да почивате.

Има отделно помещение, в което можете да се преоблечете.

Можете да приберете вашите ценни вещи на сигурно място.

Има достатъчно тоалетни.

Има мивка и душ.

приспособленията на работното място са чисти.

Условия на труд

Можете да работите при приятна температура.

Няма течение или влага.

Има достатъчно свеж въздух.

Има достатъчно светлина.

Здраве

Можете да приспособите трудовата си дейност по време на бременност.

Разполагате с достатъчно презервативи.

Можете да отидете в общинската здравна служба (GGD) на преглед, когато пожелаете.

Вашите медицински данни са тайна. Никога не е нужно да ги давате на експлоатанта или отдаващия стаи под наем.

Агресия и насилие

Можете бързо да извикате помощ, например с помощта на алармен бутон.

Чувствате се в безопасност и добре третирани.

Има ли нещо, което не е уредено добре?

Можете да съобщите за това! Ако имате добър контакт с отдаващия стаи под наем или  експлоатанта, можете да се свържете с него или нея. Ако това не е така, можете да се обърнете към социален сътрудник (по въпросите на проституцията) в близост до Вас. Кликнете тук за адреси. За спешна помощ позвънете незабавно на телефонен номер  112. Можете да позвъните на 112 в случай, че Вашият живот или този на друг човек е в непосредствена опасност или ако сте свидетел на престъпление.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.