Права и задължения

Права

Самостоятелно заето лице, Оптинг-ин (работа при пакет с условия) и наето лице с трудов договор

 • Защита на личните данни
 • Безопасни трудови условия
 • Избирате сами личен лекар
 • Избирате сами кога и къде ще се тествате за полово преносими болести
 • Избирате сами дали ще използвате алкохол или наркотици по време на работа
 • Работа като секс работник от 18-годишна възраст

Оптинг-ин (работа при пакет с условия)

 • Ясен договор и копие от него
 • Едновременно работа за друг експлоатант
 • Допълнителните възнаграждения остават за Вас
 • Без екстри, които не желаете да извършвате

Наето лице с трудов договор

 • Копие на трудовия договор
 • Едновременно работа за друг работодател
 • Законоустановена минимална работна заплата и ваканционни добавки
 • Фиш за работна заплата
 • Платен отпуск по болест
 • Платен годишен отпуск за срок от минимално 4 седмици
 • 16 седмици платен отпуск по майчинство за секс работнички

Задължения

Самостоятелно заето лице, Оптинг-ин (работа при пакет с условия) и наето лице с трудов договор

 • Валиден статут на пребиваване
 • Адресна регистрация
 • Граждански регистрационен номер (BSN)
 • Собствена банкова сметка
 • Ако работите като самостоятелно заето лице, е необходимо да се регистрирате в Търговската Камара
 • Регистрация в Данъчната служба

Оптинг-ин (работа при пакет с условия)

 • Спазване на работния график
 • Спазване на трудовия договор (напр. какво облекло носите по време на работа)
 • Изпълнение на условията за работа като секс работник

Наето лице с трудов договор

 • Изпълнение на условията за работа като секс работник
 • Изпълнение на споразуменията, съдържащи се  в договора

Общи права

Основно право, което важи за всички секс работници – самостоятелно заети лица, наети лица с трудов договор или на базата на оптинг-ин – е, че Вие сами определяте как ще правите секс с клиентите и кои клиенти приемате и кои не.

Други права са:

 • Имате право на защита на личните данни – информация за Вас, с която например разполага колега, Вашият личен лекар, здравната служба (GGD), работодател, Данъчната служба, Търговската Камара, не може да се споделя с други без Ваше разрешение
 • Имате право на безопасна работна среда
 • Да избирате сами личен лекар
 • Да избирате сами кога и къде ще се тествате за полово преносими болести
 • Да избирате сами дали ще използвате алкохол или наркотици по време на работа
 • Да работите като секс работник от 18-годишна възраст
 • Да избирате сами колко часа да работите (това не важи при трудов договор)
 • Имате право на ясни уговорки с работодателя при работа на трудов договор или  пакет с работни условия, оптинг-ин.

Вие или никой, когото познавате, проституира ли против волята си? Потърсете помощ!

Банкова сметка

За да уредите финансите си, Ви е необходима банкова сметка. Фактът ,че сте секс работник не бива и не може да е причина да Ви откаже като клиент.

Имате право до откриете (първоначална) банкова сметка в случай, че:

 • сте на или над 18 годишна възраст
 • имате постоянно местожителство или местопребиваване в Нидерландия  или
 • пощенски адрес при официална организация за предоставяне на помощ или  обществен орган
 • можете да представите валиден документ за самоличност.

Ако банка Ви отказва като клиент, потърсете помощ на гишето за правна помощ (juridisch loket) (често безплатна) или обсъдете това със социалната организация, която работи съвместно с Общинската здравна служба (GGD), при която ходите на изследване за полово преносими болести.

Права при трудов договор

При трудовия договор имате работа с работодател. Често това е експлоатант на публичен дом, клуб или частен дом, където работите. Вашият работодател има грижата за  Вашата ведомост, данъчните задължения и евентуално за разрешителни.

Вашият работодател трябва да има разрешително и да е регистриран в Търговската Камара. Като секс работник на трудов договор не е нужно да имате индивидуално разрешително или да сте регистрирани в Търговската Камара.

Права при трудов договор

Наред с общите права, при трудов договор важат специфични права:

 • Имате право на копие от Вашия трудов договор (само на холандски). Прочетете добре договора и го подпишете едва когато Ви е ясен и сте съгласен с него
 • Имате право да работите същевременно при друг работодател, освен ако в трудовия договор не е посочено, че това е забранено
 • Имате право на законово минимално трудово възнаграждение (само на холандски) и ваканционни добавки
 • Имате право на фиш за работна заплата с информация за отделните суми, които са удържани от Вашето трудово възнаграждение
 • Имате право на платен отпуск по болест
 • Имате право на платен годишен отпуск (минимално четири седмици годишно)
 • Жените секс работници имат право на 16 седмици платен отпуск по майчинство.

Права при оптинг-ин

Ако работите при оптинг-ин (пакет с условия) Вашите права (и задължения), както и тези на експлоатанта/работодателя са уточнени в договор но като секс работник не сте на трудов договор. Това представлява смесена форма на работа като самостоятелно заето лице и работа с трудов договор. 

Експлоатантът/работодателят има споразумение с Данъчната служба (само на холандски), като експлоатантът Ви удържа данъци и социални осигуровки и ги внася в Данъчната служба (Belastingdienst) и Института за социалноосигурителните схеми на работниците и служителите (UWV).

Вашият работодател трябва да има разрешително и да е регистриран в Търговската Камара. Като секс работник при оптинг-ин не е нужно да имате индивидуално разрешително за работа или регистрация в Търговската Камара.

Права при работа на базата на Оптинг-ин (пакет с условия)

Наред с общите права, при Оптинг-ин важат специфични права:

 • Имате право на ясен договор и копие от него
 • Имате право същевременно да работите при друг работодател, ако работите на базата на Оптинг-ин
 • Допълнителните възнаграждения, които получавате от клиента за допълнителни услуги, можете да задържите за себе си
 • Не е нужно да вършите екстри, ако не желаете.

Общи задължения

Всички секс работници в Нидерландия – самостоятелно заети лица, наети лица с трудов договор или работещи на базата на Оптинг-ин (пакет с условия ) – са длъжни да плащат данъци.

Други задължения са:

 • Необходима Ви е адресна регистрация
 • Трябва да имате граждански регистрационен номер (BSN)
 • Трябва да имате собствена банкова сметка
 • Ако работите като самостоятелно заето лице, е необходимо да се регистрирате в Търговската Камара
 • Трябва да се регистрирате в Данъчната служба
 • В момента (окт. 2020) за всяка община изискванията се различават относно това дали е нужно да подадете молба за издаване на разрешително за работа в съответната община. Информирайте се за това.

Задължения при трудов договор

Когато работите с трудов договор, наред с общите задължения, имате и специфични задължения.

Задължения при трудов договор

 • Трябва да спазвате работния график
 • Трябва да спазвате уговорките, направени в трудовия договор (само на холандски) – това например може да се отнася до облеклото, което трябва да носите по време на работа.
 • Трябва да се погрижите да отговаряте на условията за работа като секс работник.

Задължения при Оптинг-ин

Когато работите на базата на Оптинг-ин, наред с общите задължения, имате и специфични задължения.

Задължения при Оптинг-ин

 • Трябва да се погрижите да отговаряте на условията за работа като секс работник
 • Трябва да спазвате уговорките, посочени в договора.
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.