Трафик на хора

Вие или някой, когото познавате, проституира ли против волята си? Потърсете помощ!

Принуда

 • Принудени сте да работите като секс-работник.
 • Вие или Вашето семейство сте подложени на малтретиране, шантаж или заплахи.
 • Вие сте под 18 години (може би ще се промени на 21 години) и работите в проституцията.
 • Принудени сте да работите друга работа, а не тази, която Ви е била обещана.  

Документи

 • Лицето, за което работите, Ви заплашва, че ще съобщи за Вас на властите, тъй като пребивавате незаконно в Нидерландия.
 • Не разполагате с паспорта си или с документите си за пътуване.

Финанси

 • Трябва да преотстъпвате всички пари, които изкарвате, или голяма част от тях.
 • Трябва да погасите големи дългове на лицето, за което работите.
 • Можете да почивате едва след като сте изкарали определена минимална сума.
 • Не можете да определяте сами за какво да харчите парите си, да пазарувате или да си купувате нови дрехи.

Работно място

 • Трябва непрекъснато да работите на други места, често не знаете къде се намирате и не можете да определяте къде ще работите и живеете.
 • Не можете да се придвижвате самостоятелно от жилището до работното място и обратно.
 • Работите при лоши трудови условия.

Здраве

 • Принуждават Ви да правите небезопасен секс или да извършвате определени сексуални действия.
 • Трябва да работите, когато сте болни (или бременна).
 • Не можете да отказвате да приемате клиенти.
 • Трябва да работите по много часове дневно (повече от 8 часа на ден без почивка).

Важи ли тази ситуация за Вас или някого, когото познавате? Тогава е възможно Вие (или той/тя) да сте жертва на трафик на хора и експлоатация. Не допускайте да се случи това – потърсете помощ!

Какви са Вашите права като мигрант?

Даже и да пребивавате тук нелегално или да работите нелегално, можете да подадете жалба, ако сте жертва на трафик на хора и експлоатация. Тогава можете да се възползвате от нидерландската правна уредба ‘Б8’.

Имате право на:

 • Три месеца за размисъл, за да решите дали желаете да подадете жалба. Междувременно бихте могли да съдействате за разследването и наказателното преследване на обвиняемите. По време на срока за размисъл няма да бъдете екстрадирани.
 • Разрешение за временно пребиваване, ако подадете жалба и съдействате за разследването и наказателното преследване на обвиняемите. Това разрешение за пребиваване ще получите за периода на разследването, наказателното преследване и съдебния процес срещу обвиняемите.
 • Настаняване, социална издръжка и медицинска осигуровка по време на Вашето легално пребиваване в Нидерландия.
 • Освен това, по време на разрешението за пребиваване имате право да работите в Нидерландия.

На какво трябва да обърнете внимание?

 • Разполагате ли все още с паспорта си? Имайте грижа да го съхранявате на място, от което винаги можете да го вземете.
 • Опитайте се да не бъдете зависими от експлоатанта относно жилищното Ви настаняване. Имайте винаги адрес, на който бихте могли да отидете в случай на нужда.

Къде ще получите помощ?

Чрез социалните сътрудници в населеното място, където живеете, можете да се свържете с Координационния център за борба с трафика на хора ‘КоМенса’ (Coördinatiecentrum Mensenhandel, CoMensha). Тази независима фондация организира настаняването на жертви на трафик на хора и експлоатация. Всичко, което разкажете, ще се третира  поверително.

Имейл: info@comensha.nl или позвънете на телефон: 033 – 448 11 86 (понеделник до петък от 8.00 до 19.00 часа). Можете да получите информация на нидерландски и английски език.

За помощ можете да се обърнете също към полицията (0900-8844). В Нидерландия можете да се доверите на полицията.

Подаването на молба за разрешение за пребиваване става чрез полицията. Ако Ви е трудно да отидете в полицията, се обърнете към социалните сътрудници, за да могат те да информират полицията относно Вашата ситуация.

Ако разполагате с информация за експлоатация или трафик на хора, но не смеете да отидете в полицията, позвънете на службата за анонимни сигнали за престъпления ‘Meld Misdaad Anoniem’: 0800-7000.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.