Права и задължения на експлоатанта

Ако сте на или над 21 години, имате право да откриете фирма за секс услуги в Нидерландия; например фирма за отдаване под наем на витрини, бюро за ескорт, салон за (еротичен) масаж или секс киносалон.

За работодателя / собственика на такава фирма често се  употребява терминът „експлоатант“.

Какво трябва да уреди експлоатантът?

 • Трябва да имате граждански регистрационен номер (BSN)
 • Трябва да се регистрирате в Търговската Камара
 • Трябва да се регистрирате в Данъчната служба и да водите точно счетоводство
 • В зависимост от общината и  Общинската наредба за обществения ред (APV) трябва да подадете молба за разрешително за работа
 • Без разрешение нямате право да давате информация на трети лица относно секс работниците, които работят при Вас
 • Длъжни сте да подсигурите безопасни и здравословни условия на работа (например Общинската здравна служба да има достъп за тест за полово преносими болести).

When you are not from an EU-country the rules are different

You need a valid residence permit with the annotation ‘work as an independent’. You may need a visa. The rules differ for different lengths of stay.

Check out all you need to know at this website. (на английски)

Какво нямате право като експлоатант да искате или изисквате?

(както при трудов договор, така и при Оптинг-ин)

 • Да определяте секс работникът какъв вид секс ще прави с клиента, включително и да го принуждавате да работи без презерватив
 • Да определяте къде и кога секс работникът ще се изследва за полово преносими болести
 • Да задължавате секс работника да приема клиент  
 • Да определяте какво облекло да носи секс работникът (с изключение на работа с трудов договор)
 • Да задължавате секс работника да използва алкохол или наркотици по време на работа / с клиента
 • Да давате други трудови дейности (екстри), които не фигурират в трудовия договор.

Трудов договор

Специфични задължения

Експлоатантът има право да определя две неща по отношение на секс работниците (с трудов договор):

 • Да съставя работен график, съобразно Закона за работното време (Arbeidstijdenwet)
 • Да определя какво облекло трябва да се носи през работно време.

Какво нямате право да правите като експлоатант при трудов договор?

 • При малко клиенти да не изплащате трудово възнаграждение
 • Без причина да удържате допълнителни суми от трудовото възнаграждение  
 • Да задържате за себе си допълнителните доходи от извънреден труд на секс работника.

Оптинг-ин

Специфични задължения

 • Да използвате правната уредба за оптинг-ин на Данъчната служба (само на холандски)
 • Да съставите ясен договор със секс работника. Да се споразумеете относно работното време, трудовото възнаграждение, разпределение на допълнителните приходи, оборота и т.н. Да предоставите копие от договора на секс работника
 • Да предоставите ясна справка за доходите и направените и внесени удръжки за данъци и социални осигуровки

Какво нямате право да правите като експлоатант при оптинг-ин?

 • Да определяте работното време на секс работника (след съгласуване)
 • Да определяте секс работникът какво облекло да носи
 • Да забранявате на секс работника да работи и за други експлоатанти
 • Да налагате глоба.
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.