Jogok és kötelezettségek

Jogok

Önálló vállalkozóként, Opting-in rendszerben dolgozóként és alkalmazottként

 • Személyi jogok
 • Biztonságos munkakörnyezet
 • Saját maga választhat háziorvost
 • Saját maga dönti el, hogy hol és mikor tesztelteti magát szexuálisan terjedő betegségekre
 • Saját maga dönti el, hogy fogyaszt-e alkoholt vagy kábítószert munkája közben
 • Tizennyolc éves korától dolgozhat szexmunkásként

Opting-in rendszerben

 • Világos, érthető szerződésre és erről másolatra
 • Egyidejűleg egy másik működtetőnél is dolgozhat
 • Külön keresetet megtarthatja
 • Nem kell olyan külön szolgáltatást nyújtania, amelyet Ön nem akar

Alkalmazottként

 • A munkaszerződés másolatára
 • Egyidejűleg egy másik munkáltatónál is dolgozhat
 • Törvényes minimálbérre és üdülési pótlékra
 • Fizetési szalagra
 • Fizetésének betegsége alatt való folyósítására
 • Legalább 4 hét fizetett szabadságra
 • 16 hét fizetett szülési szabadságra szexmunkásnőknek

Kötelezettségek

Önálló vállalkozóként, Opting-in rendszerben dolgozóként és alkalmazottként

 • Érvényes tartózkodási engedély
 • Bejelentett lakcím szükséges
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Saját bankszámlaszám
 • Ha önálló vállalkozóként dolgozik, akkor be kell iratkoznia a Kereskedelemi Kamarába (Kamer van Koophandel).
 • Be kell jelentkeznie az Adóhatóságnál.

Opting-in rendszerben

 • Tartsa magát a munkaidő beosztáshoz
 • Tartsa magát a munkaszerződéshez (pl. milyen ruhát hordjon munkahelyén)
 • Meg kell felelnie azoknak a feltételeknek, hogy szexmunkásként dolgozhasson

Alkalmazottként

 • Meg kell felelnie azoknak a feltételeknek, hogy szexmunkásként dolgozhasson

Általános jogok

Van egy alapjog, amely minden szexmunkásra vonatkozik akár önálló vállalkozóként, alkalmazottként vagy opting-in rendszerben dolgozik – mégpedig az, hogy Ön dönti el, hogy milyen szexuális kapcsolatot létesít egy vendéggel és melyik vendéggel akar és melyikkel nem.

Egyéb jogok:

 • Joga van személyes jogainak védelmére – az olyan információ, amellyel például egy kollégája, a háziorvosa, a közegészségügyi szolgálat (GGD), egy munkáltató, az Adóhatóság, a Kereskedelmi Kamara stb. Önnel kapcsolatban rendelkezik, az Ön beleegyezése nélkül nem osztható meg mással
 • Joga van biztonságos munkakörnyezet
 • Ön választhatja meg a háziorvosát;
 • Ön döntheti el, hogy hol és mikor akarja magát teszteltetni szexuális úton terjedő betegségekre;
 • Ön döntheti el, hogy fogyaszt-e alkoholt vagy kábítószert munkája közben;
 • 18 éves kora betöltésétől dolgozhat szexmunkásként;
 • Ön döntheti el, hogy hány órát dolgozik (ez nem érvényes az alkalmazottként dolgozókra);
 • Joga van világos megállapodást kötni egy munkáltatóval, ha alkalmazottként, vagy ha opting-in rendszerben dolgozik.

Ön akarata ellenére dolgozik prostituáltként? Vagy valaki más, akit ismer? Kérjen segítséget!

Bankszámla

Ahhoz, hogy anyagi ügyeit intézhesse, szüksége van egy bankszámlára. Az a tény, hogy Ön szexmunkásként dolgozik, nem lehet ok arra, hogy elutasítsák, mint ügyfelet.

Joga van (alap)bankszámlát nyitnia, ha:

 • 18 éves vagy idősebb
 • állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Hollandiában, vagy
 • van értesítési címe egy elismert segélynyújtó szervezetnél vagy kormányzati szervnél
 • be tud mutatni egy érvényes személyazonossági okmányt.

Ha egy bank nem akarja Önt ügyfélnek elfogadni, kérjen segítséget a jogi ablaktól (gyakran ingyenes) vagy beszélje meg azzal a társadalmi szervezettel, amellyel a GGD együttműködik, hogy mikor végeztetheti a soa-vizsgálatát.

Jogok alkalmazottként

Alkalmazottként egy munkáltatóval van dolga. Ez gyakran a bordély, a klub vagy a magánház operátor ahol dolgozik. Munkáltatója intézi az Ön fizetése könyvelését, az adófizetéssel kapcsolatos kötelezettségeit és esetleges engedélyeit.

Munkáltatójának engedélye kell legyen és be kell legyen jelentkezve a Kereskedelmi Kamaránál. Ha egy szexmunkás alkalmazottként dolgozik, nem kell külön engedélyt kérnie, vagy bejelentkeznie a Kereskedelmi Kamaránál.

Jogai alkalmazottként

Az általános jogok mellett külön jogok is illetik alkalmazottként:

 • Joga van munkaszerződés másolatára (csak hollandul). Figyelmesen olvassa el és csak akkor írja alá, ha minden világos benne és mindennel egyetért.
 • Joga van egyidejűleg egy más munkáltatónak is dolgozni, kivéve ha munkaszerződése ezt kifejezetten tiltja
 • Joga van a törvényben meghatározott minimálbér (csak hollandul) és üdülési pótlékra
 • Joga van egy fizetési szalagra, melyen a bérének összetételéről és az abból történt levonásokról tájékoztatják
 • Joga van fizetett betegszabadságra
 • Joga van fizetett szabadságra (legalább négy hétre évente)
 • Szexmunkásnőknek joguk van 16 hét fizetett szülési szabadságra terhesség esetén.

Jogai az opting-in rendszerben

Ha az opting-in rendszerben dolgozik, a jogai (és kötelességei) és a működtető/munkáltató jogai (és kötelességei) egy szerződésben vannak lefektetve contract vannak lefektetve de mint szexmunkás Ön nem alkalmazott. Ez az önálló vállalkozó és az alkalmazott közötti közbenső forma.

Az üzemeltetőnek/munkáltatónak megállapodása van az adóhatósággal (csak hollandul), melynek keretében az üzemeltetó vonja le az adót és járulékokat és utalja át azokat az Adóhatóságnak és az UWV-nek.

A munkáltatójának engedéllyel kell rendelkeznie és be kell legyen jelentkezve a Kereskedelmi Kamaránál. Mint opting-in rendszerben dolgozó szexmunkásnak nem kell egyéni engedélyt kérnie, vagy bejelentve lennie a Kereskedelmi Kamaránál.

Jogai az opting-in rendszerben

Az általános jogok mellett külön jogai is vannak az opting-in rendszerben:

 • Joga van egy egyértelmű szerződésre és annak másolatára
 • Egy másik üzemeltetőnél is dolgozhat, ha az opting-in rendszerben van
 • Az extra keresetet, melyet a vendégtől többletmunkáért kap, megtarthatja magának
 • Nem kell olyan külön szolgáltatást nyújtania, amit Ön nem akar.

Altalános kötelezettségek

Minden szexmunkásnak Hollandiában – akár önálló vállalkozóként, alkalmazottként vagy opting-in rendszerben dolgozik, adót kell fizetnie.

Egyéb kötelezettségek:

 • Szüksége van bejelentett lakcímre
 • Szüksége van egy Burgerservicenummer-re (BSN)
 • Szüksége van egy saját bankszámlára
 • Ha önállóan dolgozik, be kell iratkoznia a Kamer van Koophandel-nél (Kereskedelemi Kamaránál)
 • Be kell jelentkeznie az Adóhatóságnál (Belastingdienst)
 • Jelenleg (2020 októberében) településenként változó, hogy kell-e munkavállalási engedélyt kérni az illető önkormányzattól. Járjon ennek utána.

Kötelezettségek alkalmazottként

Az általános kötelességek mellett vannak speciális kötelezettségek is alkalmazottak számára. 

Kötelezettségek alkalmazottként

 • Tartania kell magát az időbeosztáshoz
 • Tartania kell magát a megbeszéltekhez, melyek a munkaszerződés (csak hollandul) állnak – ez lehet például az, hogy milyen ruhát hordjon munkaidő alatt.
 • Ügyelnie kell arra, hogy megfeleljen a követelmények hogy szexmunkásként dolgozhasson.

Kötelességek az opting-in rendszerben

Az általános kötelességek mellett különleges kötelességek is vannak érvényben, ha opting-in rendszerben dolgozik.

Kötelességek az opting-in rendszerben

 • Ügyeljen arra, hogy megfeleljen azoknak a feltételek nek , melyek alapján szexmunkásként dolgozhat.
 • Be kell tartania a szerződésben foglaltakat.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.