Szociális biztonság

Mikor van joga szociális segélyre vagy valamilyen más segélyre? Hogyan köthet betegbiztosítást? Mit kell tennie, ha elveszti munkáját?

Alkalmazott

Önálló vállalkozó vagy opting-in rendszerben dolgozó

Munkaképtelenség

 • Egyéni biztosítás
 • Önkéntes betegbiztosítás
 • WIA-biztosítás
 • Védőháló-biztosítás
 • Egyéni biztosítás
 • Önkéntes betegbiztosítás
 • WIA-biztosítás
 • Védőháló-biztosítás

Terhes

 • 16 hét szabadság
 • 16 hét ZEZ-segély

Szociális segély

 • Munkanélküli segély (WW)
 • Szociális segély

Nyugdíj

 • Általános Öregségi Nyugdíj (AOW)
 • Általános Öregségi Nyugdíj (AOW)

Betegség

 • bére 70%-át tovább fizetik
 • Munkanélküli segély (WW)
 • Járadék az egészségügyi biztosítás alapján (Ziektewetuitkering)
 • A Munka és jövedelem munkaképesség szerint című törvény (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, röviden WIA)

Betegség

Ziekte

Bérlista

Ha megbetegszik, és alkalmazottként dolgozik, a munkáltatónak továbbra is fizetnie kell a bérét. Ezután megkapja a fizetésének legalább 70%- át és legalább a törvényes minimálbért. Betegség
A munkáltató továbbra is fizeti a fizetését legfeljebb két évig, ha beteg. Ha két év után még mindig beteg, akkor WIA juttatásra (juttatásra: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen: munka és jövedelem a munkaképességről szóló törvény szerint) jogosult lehet. Az UWV felméri, hogy Ön jogosult-e erre.

Opt-in és egyéni vállalkozó

Opt-in vagy önállóan dolgozik? Akkor ön (mint a fizetett foglalkoztatás) nem jogosult munkanélküli segélyre (WW), táppénzről szóló törvény szerinti ellátásra vagy a munkaképességről szóló törvény (WIA) szerinti munkára és jövedelemre.

Akkor mit tehetsz?

Munkaképtelenség elleni biztosítás

Ha nincs megtakarított pénze vagy más eszközei egy jövedelem nélküli időszak áthidalására, akkor megfontolhatja, hogy kössön-e egy betegség- és/vagy munkaképtelenség elleni biztosítást. Ez három féle módon intézheti el:

1. Magánbiztosítás

Sok magánbiztosító kínál betegség és munkaképtelenség elleni biztosítást. A biztosítások egyszerű alapcsomagoktól rögzített kifizetéssel szélesebb variánsokig tejednek, melyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak.

A kötvényfeltételek biztosítónként és a kötvény típusától függően erősen eltérőek. Ajánlatos a feltételeket alaposan áttanulmányozni és ellenőrizni, hogy Ön mit talál fontosnak, illetve mit nem. Sok biztosítótól lehet egy kötelezettség nélküli árajánlatot kérni. Ezeknél az alábbi pontok fontosak:

 • A kifizetés összege; a biztosított jövedelem
 • A betegség és munkaképtelenségi biztosítás feltételei
 • A várakozási idő vagy a sajátkockázat határa, mikortól kezdődjön a biztosítás?
 • Milyen kockázatok vannak biztosítva és ez kapcsolódik-e ahhoz, amit biztosítani akar?
 • A kifizetés maximális határa
 • Rugalmasság: később megemelhető-e a biztosított összeg?
 • Indexálás, emelkedik-e a kifizetett összeg az áremelkedéssel?

2. Az önkéntes betegbiztosítás és/vagy a WIA-biztosítás (UWV)

Az Egészségügyi törvény (ZW) és a WIA-törvény volt munkavállalóknak lehetőséget kínál arra, hogy ezeket a biztosításokat az UWV-nél folytassák.

Az önkéntes biztosítás lehetősége Ön számára, mint munkavállaló számára akkor áll nyitva, ha megelőzően legalább egy évig kötelező biztosítása volt. Az önkéntes biztosítás lehetősége azok számára is nyitva áll, akik előzően a munkavállalói biztosítás alapján egy járadékot kaptak.

Önnek legkésőbb három hónapon (tizenhárom héten) belül a kötelező biztosítás lejárta után jelentkeznie kell. Tehát fontos, hogy erről időben elgondolkodjon.

3. Védőháló-biztosítás

A biztosítók bizonyos feltételek, elfogadási irányelvek és árak mellett egy ún. védőháló-biztosítást kínálnak fel nehezen biztosítható kockázatokra. Itt például olyan személyekről van szó, akiket egy biztosító elutasított, és csak kizárásokkal vagy magas biztosítási díj mellett tudnak biztosítást kötni.

Szociális segély

Ha alkalmazottként elbocsátják vagy a munkáltatója csődbe kerül, akkor számításba jöhet, hogy munkanélküli segélyt kap (WW). A www.werk.nl (csak hollandul) honlapon beiratkozhat, mint munkakereső.

Opting-in rendszerben, valamint önállóan dolgozók

Ha munkanélküli lesz és nem jogosult munkanélküli-segélyre, akkor szociális segélyt kérhet az UWV WERKbedrijf-nél a lakhelyén vagy a régióban. Ezzel a segéllyel áthidalhatja azt az időszakot, amíg egy új állást talál.

Az UWV WERKbedrijf (csak angolul) kérelmét átküldi az önkormányzathoz. Ott nyolc héten belül döntést hoznak és azt írásban közlik Önnel.

Figyelem! Bizonyos feltételek vannak érvényben, mert nincs mindenkinek joga szociális segélyre. Ha például van egy partnere, aki el tudja tartani, vagy van saját lakása, általában nem jogosult szociális segélyre.

Terhesség

Ha terhes és alkalmazottként dolgozik, akkor 16 hét fizetett szülési szabadságra van joga. A szabadságot hattól négy hétig a kiszámított dátum (a szülés várható dátuma) előtt lehet felvenni. Az UWV kifizeti az üzemeltetőnek a bérét.

Opting-in rendszerben, valamint önállóan dolgozók

Ha terhes és opting-in rendszerben dolgozik, vagy önállóan dolgozó szexmunkás, akkor az UWV-nél terhességi támogatást kérhet. Ez a támogatás a Zelfstandig en Zwanger (Önálló és Terhes) szabályozás alá esik: ez a ZEZ-segély (csak angolul).

A terhességi támogatás legalább 16 hétig tart. a szabadság idejére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint egy szexmunkásra, aki alkalmazottként dolgozik.

Nyugdíj

Az Általános Öregségi Nyugdíjtörvény (AOW) (csak angolul) egy biztosítás.

Mindenki, aki Hollandiában dolgozik (vagy lakik) ily módon biztosított. A dolgozás alatt az értendő, hogy jövedelemadót fizet be az Adóhatóságnál a jövedelme után (alkalmazottként, opting-in rendszerben vagy önállóan dolgozó szexmunkásként).

Nem játszik szerepet, hogy milyen állampolgár. Minden évben, melyben biztosított, a teljes AOW-nyugdíj 2%-át építi fel. A teljes AOW-nyugdíjat akkor kap, ha az AOW-nyugdíjkorhatár előtt 50 évig biztosított volt.

Ha Hollandián kívül lakott vagy dolgozott, akkor lehetséges, hogy egy időszakban nem volt biztosítva és az AOW-nyugdíja alacsonyabb lesz.

Az AOW-nyugdíjkorhatárt jelenleg lépcsőzetesen felemelik 67 évre. A Rijksoverheid.nl (csak angolul) weboldalon megnézheti, hogy mely évtől van joga AOW-re.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.