เมื่อไรในฐานะชาวต่างชาติจึงจะทำงานบริการทางเพศได้

ท่านมาจากต่างประเทศและต้องการทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  ท่านต้องคำนึงถึงเรื่องหลายประการ

มาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

หากท่านมาจากประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป  ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตพำนักอาศัยเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยและทำงานในเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกกฎหมายแต่จะต้องจดเข้าในฐานทะเบียนข้อมูลบุคคล (BRP) ในกรณีที่คาดว่าจะพำนักอยู่นานกว่าสี่เดือน  ในกรณีที่พำนักอาศัยในเนเธอร์แลนด์ระยะเวลาสั้นกว่านั้น  ท่านสามารถแจ้งที่อยู่ของท่านในต่างประเทศเพื่อเข้าในทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง (RNI) แล้วท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (BSN) นอกจากนี้แล้วท่านต้องแจ้งเข้าทะเบียนฐานข้อมูลเบื้องต้นของเขตที่ทำการ (GBA) ด้วย

มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป

หากท่านมาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป  ท่านไม่สามารถทำงานบริการทางเพศที่นี่ได้  ทำงานแบบอิสระก็ไม่ได้เช่นกัน

สมรสหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

หากท่านสมรสหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีใบอนุญาตพำนักอาศัยสำหรับอยู่กับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของท่าน  ท่านก็จะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานของเนเธอร์แลนด์ได้ถ้าหากคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของท่านมีสิทธิทำได้   หากท่านมาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และมีใบอนุญาตพำนักอาศัยซึ่งอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดแรงงานของเนเธอร์แลนด์ได้  ท่านก็จะสามารถทำงานบริการทางเพศได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบอิสระหรือทำงานให้กับผู้ประกอบการ   

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.