Кога като мигрант мога да работя в проституцията?

Ако идвате от чужбина и желаете да работите в секс-индустрията в Нидерландия, е необходимо да вземете под внимание редица неща.

От Европейския съюз

Ако сте от държава-членка на Европейския съюз, не се нуждаете от разрешение за пребиваване, за да можете да пребивавате и работите легално в Нидерландия. Необходимо е обаче да се регистрирате в Регистъра за лични данни (Basis Registratie Personen (BRP)), но само в случай, че възнамерявате да пребивавате за период по-дълъг от четири месеца. Ако пребивавате в Нидерландия за по-къс период, се регистрирате с Вашия адрес в чужбина като временно пребиваващ/-а (Registratie Niet Ingezetenen (RNI)). Ще получите граждански номер (BSN). Наред с това трябва да се регистрирате в Общинска База Данни (Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)).

Извън Европейския съюз

Als je van buiten de Europese Unie komt, kun je hier niet in de prostitutie werken. Ook niet als zelfstandige.

В брак или съжителство

Ако например имате брак или живеете в съжителство и Ви е необходимо разрешение за пребиваване при Вашия партньор, тогава имате свободен достъп до трудовия пазар в Нидерландия, в случай че Вашият партньор също има такъв. Ако сте от държава извън Европейския съюз (ЕС) и имате разрешение за пребиваване, което осигурява свободен достъп до трудовия пазар в Нидерландия, тогава можете да работите в проституцията като самостоятелно заето лице, а също и за експлоатант.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.