Belasting

Iedereen die in Nederland werkt, moet belasting betalen. Je moet je hiervoor aanmelden bij de belastingdienst.

Loondienst

Opting-in

Zelfstandig

BSN nummer

 • Verplicht

 • Verplicht
 • Verplicht

Privacy

 • De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze jouw gegevens vertrouwelijk moeten behandelen. 
 • De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze jouw gegevens vertrouwelijk moeten behandelen. 
 • De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze jouw gegevens vertrouwelijk moeten behandelen. 

Belasting

 • Werkgever betaalt belasting 
 • Werkgever betaalt belasting 
 • Je moet zelf belasting betalen 

Salaris

 • Drie soorten salaris: vast loon, prestatie loon en variabel loon
 • Je maakt zelf afspraken met de werkgever
 • Je bepaalt zelf je salaris

BSN nummer

Je moet een Burgerservicenummer (BSN) aanvragen bij de gemeente waar jij werkt/woont. Dit nummer staat altijd vermeld op documenten zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Privacy

De Belastingdienst heeft geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze jouw gegevens vertrouwelijk moeten behandelen.

De gegevens die ze van jou nodig hebben zijn:

 • Burgerservicenummer (‘sofinummer’).
 • Voorletters, tussenvoegsels en achternaam.
 • Geboortedatum.
 • De datum waarop je begint met werk.
 • Wat je verdient en over welke periode.

Belasting betalen

Er is verschil tussen belasting betalen wanneer je in loondienst werkt of volgens de belastingregel ‘opting-in’. Opting-in wordt ook ‘werken onder het voorwaardenpakket’ genoemd. Wij hanteren hier alleen de term opting-in.

Jouw werkgever – de exploitant – moet omzetbelasting en loonheffing betalen. Dit doet zij/hij over jouw normale inkomsten, maar ook over drankgeld en andere extra’s.

Opting-in

Opting-in betekent dat je voor een werkgever/exploitant werkt, maar voor de Belastingdienst ben je niet in loondienst. Hetzelfde geldt voor het UWV, de instantie die gaat over sociale uitkeringen.

Je werkgever meldt jou aan bij de Belastingdienst. Zij/hij houdt de belastingen en premies over jouw inkomsten in en draagt deze af aan de Belastingdienst en het UWV. Je hoeft dat dus niet zelf te doen.

Je moet drie belangrijke dingen regelen om volgens opting-in te kunnen werken:

 1. Een Burgerservicenummer, BSN, aanvragen.
 2. Twee formulieren die je van je werkgever krijgt invullen: ‘Verklaring Loonheffen Opting-in’ en het ‘Overzicht Loonheffingen en privacy’.
 3. Je werkgever een kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs) geven – geef nooit het origineel!

Zelfstandig

Zorg ervoor dat je administratie actueel is en klopt. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst. Regel een boekhouder als je zelf niet goed kunt boekhouden = alle gegevens over je werk en je verdiensten bijhouden in een kasboek. Je moet je belastingadministratie zeven jaar bewaren.

Salaris

Loondienst

Je werkgever kan drie soorten loon betalen:

 • Vast basisloon: voor het afgesproken werk en de tijd dat je aanwezig bent.
 • Prestatieloon: een bedrag per seksuele dienst.
 • Variabel loon: een bedrag voor jouw bijdrage aan de drankomzet.

Je werkgever betaalt je salaris netto uit en geeft je bij elke betaling een loonoverzicht (salarisstrookje). Hierop kun je zien wat je hebt verdiend en wat er ingehouden wordt. Je hebt recht op ten minste het minimumloon en vakantiegeld.

Je krijgt na afloop van het jaar een jaaroverzicht. Bewaar deze overzichten. Je hebt ze nodig als je de aangifte inkomstenbelasting moet invullen.

Opting-in

Maak afspraken over wat je standaard verdient en over meerwerk. Over alles dat de klant betaalt wordt omzetbelasting ingehouden. Wat overblijft, wordt verdeeld tussen jou en je werkgever.

Bij elke uitbetaling moet je een overzicht krijgen, waarop je kunt zien wat je hebt verdiend en hoeveel belasting er is ingehouden (salarisstrook). Bewaar deze overzichten goed. Je hebt ze nodig – samen met het jaaroverzicht – als je de aangifte inkomstenbelasting moet invullen.

Let op:
Jouw werkgever mag, als je onder opting-in werkt, niet bepalen wat jouw werktijden zijn of welke kleding je draagt, inkomsten uit meerwerk mag je zelf houden en je werkgever mag je niet verbieden voor andere exploitanten te werken.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.