Seksbeleid in Tilburg

Waar moet ik aan voldoen om te werken in deze gemeente?

21 jaar of ouder zijn

Is thuiswerk toegestaan?
Ja
Hoe is thuiswerk toegestaan?

niet bedrijfsmatig of met vergunning seksinrichting (“[In Tilburg is] geen vergunning nodig als er sprake is van een alleenwerkende sekswerker in de eigen woning. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

– Thuiswerk vindt uitsluitend plaats in de eigen woning. De persoon die actief is als sekswerker in de eigen woning, moet op dat adres zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
– Het werven van klanten geschiedt in de regel langs informele weg. Online adverteren is toegestaan;
– Aan de buitenkant van het perceel mag niet duidelijk zijn dat er sprake is van sekswerk;
– De verdiensten die voortkomen uit het sekswerk moeten uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker;
– Er mag geen sprake zijn van overlast of aantasting van het woon- en leefklimaat.

Indien aan een of meer van deze eisen niet wordt voldaan, dan valt de thuiswerker onder de omschrijving van een seksinrichting en daarmee onder de gestelde vestigings- en andere eisen.

Is zelfstandig escortwerk toegestaan?
Ja
Hoe is zelfstandig escortwerk toegestaan?

vergunning escortbedrijf

Let op:

De gemeente geeft mogelijk geen vergunningen (meer) aan zelfstandigen. Zelfstandig (escort)werken kan dus misschien niet, ook al mag het volgens de APV wel. Check dit goed bij je gemeente. Werk je zonder vergunning? Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Is raamwerk toegestaan?
Nee
Is straatwerk toegestaan?
Nee
Zijn er bijzonderheden?
Nee
Waar vind ik meer informatie?
Waar kan ik terecht voor vragen en/of bemiddeling?
Datum informatie opgehaald
07/02/2023
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.