Seksbeleid in Hilversum

Waar moet ik aan voldoen om te werken in deze gemeente?

21 jaar of ouder zijn; legaal in Nederland zijn; niet werken voor een exploitant zonder de vereiste vergunning

Is thuiswerk toegestaan?
Ja
Hoe is thuiswerk toegestaan?

geen vergunning nodig als aan aanvullende regels wordt voldaan

Is zelfstandig escortwerk toegestaan?
Ja
Hoe is zelfstandig escortwerk toegestaan?

vergunning escortbedrijf

Let op:

De gemeente geeft mogelijk geen vergunningen (meer) aan zelfstandigen. Zelfstandig werken kan dus misschien niet, ook al mag het volgens de APV wel. Check dit goed bij je gemeente. Werk je zonder vergunning? Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Is raamwerk toegestaan?
Nee
Is straatwerk toegestaan?
Nee
Zijn er bijzonderheden?
Ja
Welke bijzonderheden zijn er?

geen maximum op escortbedrijven. thuiswerkers zijn aan aanvullende regels gebonden: thuiswerk vindt uitsluitend plaats in de eigen woning; de man of vrouw die sekswerk bedrijft in de eigen woning moet volgens het bevolkingsregister op dat adres zijn ingeschreven; het werven van klanten gebeurt in de regel langs informele weg, mits er incidenteel geadverteerd wordt; aan de buitenkant mag niet duidelijk zijn dat er sekswerk wordt bedreven en anderen mogen niet in de woning sekswerk bedrijven; de verdiensten voortkomend uit het sekswerk moeten uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker en er mag geen sprake zijn van overlast of aantasting van het woon-of leefklimaat; indien één of meerdere voorwaarden niet worden voldaan is er sprake van vergunningplichtig thuiswerk

Waar vind ik meer informatie?
Waar kan ik terecht voor vragen en/of bemiddeling?
Datum informatie opgehaald
21/03/2023
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.