Seksbeleid in Heemstede

Waar moet ik aan voldoen om te werken in deze gemeente?

21 jaar of ouder zijn; legaal in Nederland zijn; niet werken voor een exploitant zonder de vereiste vergunning

Is thuiswerk toegestaan?
Ja
Hoe is thuiswerk toegestaan?

vergunning seksbedrijf

Is zelfstandig escortwerk toegestaan?
Ja
Hoe is zelfstandig escortwerk toegestaan?

vergunning escortbedrijf

Let op:

De gemeente geeft mogelijk geen vergunningen (meer) aan zelfstandigen. Zelfstandig werken kan dus misschien niet, ook al mag het volgens de APV wel. Check dit goed bij je gemeente. Werk je zonder vergunning? Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Is raamwerk toegestaan?
Nee
Is straatwerk toegestaan?
Ja
Hoe is straatwerk toegestaan?

werkzaam zijn bij een seksinrichting waarvoor vergunning is verleend

Zijn er bijzonderheden?
Ja
Welke bijzonderheden zijn er?

Raamsekswerkbedrijven kunnen geen vergunning krijgen. “burgemeester en wethouders kunnen, bij een omgevingsvergunning, afwijken van het bepaalde in artikel 21.4.1 onder b. ten behoeve van de vestiging van een seksinrichting als de volgende criteria worden nageleefd: met de vestiging van een seksinrichting mag het totale aantal seksinrichtingen in de gemeente niet meer dan twee bedragen; de onderlinge afstand tussen het pand waarin de seksinrichting gevestigd is en ander pand, gemeten waar die afstand het kortst is, moet minimaal 25 meter zijn; de seksinrichting mag alleen geëxploiteerd worden in aaneengesloten ruimten waarvan de totale bruto vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 25% van de vloeroppervlakte van het betreffende pand, inclusief eventuele aan-en uitbouwen met een maximum van 75 m²; er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn op het terrein of perceel behorende tot de seksinrichting of in directe omgeving hiervan; seksinrichting mag niet wordenh geëxploiteerd in de vorm van raamsekswerkbedrijf; de seksinrichting mag niet worden gevestigd of geëxploiteerd in een bijgebouw”

Waar vind ik meer informatie?
Waar kan ik terecht voor vragen en/of bemiddeling?
Datum informatie opgehaald
13/03/2023
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.