Seksbeleid in Bergen (L)

Waar moet ik aan voldoen om te werken in deze gemeente?

18 jaar of ouder zijn (werken voor of bij exploitant); ten minste 21 jaar (beheerder of exploitant); legaal in Nederland zijn; niet werken voor een exploitant zonder de vereiste vergunning

Is thuiswerk toegestaan?
Ja
Hoe is thuiswerk toegestaan?

vergunning seksinrichting

Is zelfstandig escortwerk toegestaan?
Ja
Hoe is zelfstandig escortwerk toegestaan?

vergunning escortbedrijf

Let op:

De gemeente geeft mogelijk geen vergunningen (meer) aan zelfstandigen. Zelfstandig werken kan dus misschien niet, ook al mag het volgens de APV wel. Check dit goed bij je gemeente. Werk je zonder vergunning? Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Is raamwerk toegestaan?
Nee
Is straatwerk toegestaan?
Ja
Hoe is straatwerk toegestaan?

straatwerk mag alleen op door de gemeente bepaalde tijden en plekken

Zijn er bijzonderheden?
Ja
Welke bijzonderheden zijn er?

de wellicht belangrijkste aanvullende regel is artikel 42.1 van het bestemmingsplan‘Buitengebied 2018’. In dit artikel is dienaangaande het volgende bepaald:42.1StrijdiggebruikOnder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt inieder geval verstaan:A.het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoevevan een erotisch (getint) bedrijf of (straat)sekswerk, tenzij de gronden de bestemming’Cultuur en Ontspanning -Seksinrichting’ hebben;H.het innemen van een ligplaats met een vaartuig, waarbij ter plaatse sprake is vanhoreca-activiteiten, of met een vaartuig dat gebruikt wordt ten behoeve van eenseksinrichting of sekswerk

Waar vind ik meer informatie?
Waar kan ik terecht voor vragen en/of bemiddeling?
Datum informatie opgehaald
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.