Seksbeleid in Altena

Waar moet ik aan voldoen om te werken in deze gemeente?

21 jaar of ouder zijn; legaal in Nederland zijn; niet werken voor een exploitant zonder de vereiste vergunning

Is thuiswerk toegestaan?
Ja
Hoe is thuiswerk toegestaan?

thuiswerk wordt niet gezien als een vergunningplichtige seksinrichting/seksbedrijf mits, de werkzaamheden uitsluitend in de eigen woning van de sekswerker worden verricht en; de sekswerker in de gemeentelijke basisadministratie op dat adres staat ingeschreven; het werven van klanten langs informele weg geschiedt en er dus niet wordt geadverteerd en ook niet op een andere wijze openlijk reclame wordt gemaakt; aan de buitenkant van het perceel niet wordt aangegeven dat er in de woning sekswerk wordt verricht; anderen of andere bewoners geen sekswerk in de woning verrichten; de verdiensten, voortkomend uit sekswerk, uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker; geen sprake is van overlast of aantasting van het woon-of leefklimaat.

Is zelfstandig escortwerk toegestaan?
Ja
Hoe is zelfstandig escortwerk toegestaan?

vergunning escortbedrijf

Let op:

De gemeente geeft mogelijk geen vergunningen (meer) aan zelfstandigen. Zelfstandig (escort)werken kan dus misschien niet, ook al mag het volgens de APV wel. Check dit goed bij je gemeente. Werk je zonder vergunning? Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Is raamwerk toegestaan?
Nee
Is straatwerk toegestaan?
Nee
Zijn er bijzonderheden?
Ja
Welke bijzonderheden zijn er?

voor de vestiging van een seksinrichting in de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena wordt geen vergunning verleend; De vestiging van een seksinrichting wordt alleen toegestaan in een vrijstaand pand in het buitengebied van de gemeente Altena dat planologisch daarvoor is bestemd; Het is niet toegestaan een seksinrichting te vestigen in een pand dat is gelegen binnen een afstand van 500 meter van de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena; Geen vestiging van seksbedrijven in of aan woonstraten, voetpaden en rijstraten, wegen, lanen, kaden, hofjes, woonerven en pleinen waaraan bebouwing is gelegen die uitsluitend of in belangrijke mate dient ter bewoning en/of een woonfunctie heeft; Geen vestiging van een seksinrichting binnen een straal van 500 meter van een andere seksinrichting, ter voorkoming van concentratie; Geen vestiging van seksinrichtingen binnen een straal van 250 meter van (een onderdeel van) een onderwijsinrichting c.q. school, waarin aan minderjarigen onderwijs of een opleiding wordt gegeven, van een kerk of van een gebouw met een sociaal-culturele functie.ten behoeve van de verlening van de vergunning zoals bedoeld in artikel 3:3 van de APV wordt een selectieprocedure gehanteerd die waarborgen biedt voor onpartijdigheid en transparantie. voor de vestiging van een seksinrichting in de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena wordt geen vergunning verleend; De vestiging van een seksinrichting wordt alleen toegestaan in een vrijstaand pand in het buitengebied van de gemeente Altena dat planologisch daarvoor is bestemd; Het is niet toegestaan een seksinrichting te vestigen in een pand dat is gelegen binnen een afstand van 500 meter van de bebouwde kom van één van de kernen van de gemeente Altena; Geen vestiging van seksbedrijven in of aan woonstraten, voetpaden en rijstraten, wegen, lanen, kaden, hofjes, woonerven en pleinen waaraan bebouwing is gelegen die uitsluitend of in belangrijke mate dient ter bewoning en/of een woonfunctie heeft; Geen vestiging van een seksinrichting binnen een straal van 500 meter van een andere seksinrichting, ter voorkoming van concentratie; Geen vestiging van seksinrichtingen binnen een straal van 250 meter van (een onderdeel van) een onderwijsinrichting c.q. school, waarin aan minderjarigen onderwijs of een opleiding wordt gegeven, van een kerk of van een gebouw met een sociaal-culturele functie.

Waar vind ik meer informatie?
Waar kan ik terecht voor vragen en/of bemiddeling?
Datum informatie opgehaald
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.