burostaal

Corona-protocol sekswerkbranche

Sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Net zoals andere beroepsgroepen heeft ook de sekswerkbranche een protocol opgesteld om ten tijden van corona zo veilig mogelijk hun beroep uit te kunnen oefenen De branche heeft zich goed voorbereidt op hoe er veilig gewerkt kan worden wanneer fysiek sekswerk weer is toegestaan. Het is belangrijk dat Corona-protocol sekswerkbranche

Wetsvoorstel Regulering Sekswerk WRS

De regering heeft een nieuw concept Wetsvoorstel prostitutie (WRS) geschreven. Doel van het wetsvoorstel is de bestrijding van mensenhandel en andere misstanden. Er staat ook in dat het doel is de positie van sekswerkers te verbeteren. Tegelijk erkent het kabinet dat het sekswerkers in een uitzonderingspositie plaatst. Dit vinden ze gerechtvaardigd omdat prostitutie volgens hen geen normaal Wetsvoorstel Regulering Sekswerk WRS

Dit staat in het wetsvoorstel

Vergunningplicht voor alle  sekswerkers Alle sekswerkers moeten een vergunning hebben, ook als je via de opting-in werkt of achter het raam Voor een vergunning moet je ouder dan 21 jaar zijn en in Nederland mogen werken Ook moet je een gesprek hebben met een ambtenaar die bepaalt of je ‘zelfredzaam’ genoeg bent om in de Dit staat in het wetsvoorstel

13 vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die werken in de seksbranche? Kort samengevat:Wanneer je als sekswerker vergund werkt, in loondienst, onder opting-in of zelfstandig (ZZP), kun je aanspraak maken op de noodvoorzieningen. Het kan per gemeente verschillen aan welke voorwaarden je moet voldoen.Sekswerk is sinds 1 juli 2020 weer toegestaan. De landelijke 13 vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.