Wetsvoorstel Regulering Sekswerk WRS

De regering heeft een nieuw concept Wetsvoorstel prostitutie (WRS) geschreven. Doel van het wetsvoorstel is de bestrijding van mensenhandel en andere misstanden. Er staat ook in dat het doel is de positie van sekswerkers te verbeteren. Tegelijk erkent het kabinet dat het sekswerkers in een uitzonderingspositie plaatst. Dit vinden ze gerechtvaardigd omdat prostitutie volgens hen geen normaal werk is en niet te vergelijken is met ander werk.

Het voorstel heeft ter consultatie gelegen.

Consultatie betekent dat iedereen een reactie kan indienen op het voorstel. Naar aanleiding van de reacties kan de regering nog besluiten om onderdelen te veranderen. Het definitieve wetsvoorstel gaat daarna naar de Tweede Kamer. Die kunnen er ook nog dingen in veranderen of het helemaal verwerpen. Wanneer de Tweede Kamer het aanneemt moet het daarna nog naar de Eerste Kamer. Die kunnen niet meer veranderen. De Eerste Kamer kan het alleen maar goedkeuren of verwerpen.

Er is gelobbyd tegen het nieuwe Wetsvoorstel Regulering Sekswerk (WRS), onder andere door Soa Aids Nederland. Er zijn 345 reacties geschreven vanuit sekswerkers en vanuit het maatschappelijk middenveld.
Er worden momenteel nieuwe adviezen opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waarin de zorg voor sekswerkers een prominentere rol krijgt.

Lees meer over het wetsvoorstel

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.