Coronasteun voor sekswerkers

Als sekswerker kun je door de coronacrisis al een tijd niet of veel minder werken. Lees welke financiële regelingen er voor jouw situatie zijn.

Ben je in loondienst?

Je werkgever kan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen als hij door corona veel minder omzet krijgt. Na goedkeuring krijgt je werkgever een bedrag van de overheid. Zo kan hij jouw salaris doorbetalen.

Raak je je baan kwijt? Dan kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV

Ben je zelfstandig sekswerker?

Als je niet meer genoeg verdient om van te leven, kun je een aanvraag doen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat doe je in de gemeente waar je woont. Je moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en ongeveer 24 uur per week werken.
Er zijn twee vormen mogelijk:
1. Jouw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Hoeveel je krijgt, hangt af van je leeftijd en je leefsituatie. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van je partner.
2. Je krijgt een lening voor bedrijfskapitaal. Je leent maximaal € 10.157 tegen 2% rente.

Lees meer over de Tozo op Rijksoverheid.nl

Werk je via opting-in?

Als je via opting-in werkt, ben je officieel geen werknemer, maar ook geen (zelfstandig) ondernemer. Daardoor heb je geen recht op WW en je komt ook niet in aanmerking voor de Tozo. Je kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Kom je uit een ander Europees (EU) land?

Kom je uit een ander EU-land en ben je geen werknemer of zelfstandige? Je kunt dan ook een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Het is niet zeker dat je bijstand krijgt. Dit hangt af van hoe lang je in Nederland bent en wat jouw kans is om werk te vinden.

Bijstand aanvragen kan wel invloed hebben op je verblijfsstatus. Het is dan afhankelijk van hoe lang je hier bent.

Nieuwe regeling: de TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een nieuwe regeling. De TONK is voor mensen die door corona veel minder hebben verdiend, maar geen recht hebben op een andere regeling. Bijvoorbeeld zelfstandigen die veel opdrachten zijn kwijtgeraakt, maar geen gebruik kunnen maken van de Tozo.

De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten. Je hoeft dit bedrag niet terug te betalen. Woonlasten zijn:

  • huur
  • aflossing hypotheek
  • hypotheekrente
  • kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht.

De hoogte van TONK hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar:

  • de hoogte van je (woon)lasten
  • je inkomen op dit moment
  • welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen

Je kunt waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 TONK aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Let op: de mogelijkheden van de TONK verschillen per gemeente. Je moet de TONK uiterlijk 31 juli 2021 aanvragen.

Val je toch overal buiten?

Heb je geen recht op WW, bijstand of een andere regeling? Bijvoorbeeld omdat je geen geldige verblijfsstatus hebt?
Vraag aan je eigen gemeente of er andere vormen van noodsteun zijn voor jou. Bijvoorbeeld via maatschappelijk werk.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.