Corona-protocol sekswerkbranche

Sekswerk is een legaal beroep in Nederland.

Net zoals andere beroepsgroepen heeft ook de sekswerkbranche een protocol opgesteld om ten tijden van corona zo veilig mogelijk hun beroep uit te kunnen oefenen

De branche heeft zich goed voorbereidt op hoe er veilig gewerkt kan worden wanneer fysiek sekswerk weer is toegestaan. Het is belangrijk dat sekswerkers handvatten meekrijgen om – als ze aan het werk mogen gaan – dit op een manier kunnen doen die het risico op het krijgen en doorgeven van corona zoveel mogelijk beperkt.
Sekswerkers mogen vanaf 1 juli weer hun werk hervatten.

Naast het fysieke sekswerk zijn er ook mogelijkheden om op afstand te werken, online of op de toegestane afstand van anderhalve meter. Hoe kun je de kans om corona op te lopen zoveel mogelijk verminderen?

Het is belangrijk dat nu de beroepsgroep hun werk hervat, de GGD’s en andere maatschappelijke organisaties de hiv- en soa-zorg voor deze doelgroep weer opstarten.

Diverse gemeenten (zoals Utrecht en Deventer) hebben inmiddels steunregelingen voor sekswerkers ingevoerd. Deze stap verdient navolging.

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.